Prof. Dr.

Prof. Dr.


Prof. Dr. Bilge Hakan Şen

Endodonti

Endodontide Antibiyotik Kullanımı

Dişhekimi, günlük muayenehane yaşamında enflamatuvar ve/veya enfeksiyöz endodontik durumlarla sıklıkla karşılaşır. Bu durumların çoğunda lokal müdahale ile semptomlar ortadan kalkar ve iyileşme gerçekleşir, çünkü kök kanallarının genişletilmesi temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmak oldukça kolaydır. Ancak bazı durumlarda,hastanın yaygın şişlik, selülitis, ateş, lenfadenopati, kırıklık ve yorgunluk gibi daha ciddi semptomları olabilir. Durum böyle olduğunda endodontik tedavi yaklaşımlarına ek olarak,  antibiyotik reçete edilmesi gerekebilir. Bu bağlamda, hekimin hangi tip antibiyotiği, hangi dozdave ne kadar süre vereceği çok önemlidir. Antibiyotiklere karşı gelişen direnç ve antibiyotiklerin neden olduğu yan etkiler dünya çapında sorun yarattığı için bu üç kriterin hepsi de çok önemlidir.

Bu sunumda, yukarıda belirtilen faktörler kapsamında ayrıntılı bilgi verilecek ve irdelenecektir.

 

1962 yılında, Mersin’de doğdu.

1980 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve AFS bursu ile bir yıl süre ile A.B.D.’de bulundu.

1981yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde başladığı dişhekimliği eğitimini 1986 yılında bitirerek "Dişhekimi" unvanını aldı.

1987 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı.

1990 yılında YÖK bursu kazanarak Amsterdam Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı'nda doktora teziyle ilgili ön çalışmalarda bulundu. 

1994 yılında tez çalışmalarınıbitirerek "Dr. Med. Dent" unvanını aldı.

1996 yılında TÜBİTAK araştırma bursu kazanarak Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda seri çalışmalar yaptı.

1998 yılında “Doçent” kadrosuna atandı.

1999 yılında, HansGenet Vakfı ve Avrupa Endodontoloji Birliği tarafından “En Aktif Araştırmacı” olarak seçildi.

2001 yılında Campbell Vakfı’ndan burs alarak Kaliforniya-Los Angeles Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda endodontide mantar enfeksiyonlarıyla ilgili seri çalışmalarda bulundu.

2004 yılında ise “Profesör” unvanını aldı.

2013 yılı Ocak ayında emekli oldu.

Ortak araştırmaları ulusal veya uluslararası düzeyde şimdiye kadar 14 ödül aldı.

90’dan fazla makalesi yayımlandı ve yurt içi ve yurt dışında 250’den fazla konferans ve kurs verdi.

Yaptığı araştırmalar1500’den fazla atıf aldı.

Çeviri editörlüğü yaptığı bir kitap ve katkıda bulunduğu iki kitap mevcuttur.

Özel muayenehanesinde çalışmaya devam ederken diş hekimlerine yönelik modüler endodonti eğitimleri ve kurslarını sürdürmektedir.

Yukarı