Prof. Dr.

Prof. Dr.


Prof. Dr. Ateş Parlar
PrimaDent®™ Diş Kliniği

Periodontoloji

İMPLANT ÇEVRESİ  YUMUŞAK DOKU PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ: ESTETİK  VE FONKSİYONEL YÖNLER

Dental  implantlar diş eksikliklerini tamamlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmişte sadece sabit protezlere destek olması amacıyla kullanılan dental implantların eski tasarımlardan güncel tasarımlara ulaşmalarında gerek klinisyenlerin gerekse hastaların estetik beklentilerindeki yükselme önemli rol oynamıştır.  Beklentilerde oluşan bu değişiklik bizim implant çevresi yumuşak dokularla ilgili kavramlarımızda da evrime yol açmıştır. İmplant çevresindeki yumuşak dokuların cerrahi manipülasyonu veya ogmentasyonunun keratinize dokunun genişlik ve kalınlığını arttırmaya yarayabileceği ve böylece implant tedavisinin estetik ve fonksiyonel sonuçlarını geliştirebileceği önerilmiştir. Dental implantı çevreleyen sağlam yumuşak doku  sağlık, estetik ve fonksiyon için temeldir. Dental implantların başarısı çevresinde oluşarak altındaki kemik yapıyı ve implant gövdesinin etrafındaki osseointegrasyonu koruyacak yumuşak doku bariyerine büyük ölçüde bağımlıdır. Dental implant protezlerinin estetik başarısı da yine peri-implant mukozanın sağlık ve stabilitesine bağlıdır. Yumuşak dokudaki niteliksel ve niceliksel eksiklikleri gidermek için pekçok cerrahi teknik mevcuttur. Fonsiyonel bakış açısından ise peri-implant yumuşak doku mührü, biyolojik genişlik, biyotip, keratinize mukoza ve çeşitli YDİ  teknikleri tartışılacaktır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1982 yılında mezun olan Prof. Dr. Ateş Parlar, aynı yıl,  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne asistan olarak girmiştir. 1986 yılında Doktora, 1988 yılında Doçentlik ve 1995 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.

1991 yılında, TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı araştırma bursu alarak;  Bern Üniversitesinde, Prof. Dr. Lang ile; 1993 yılında da TÜBİTAK bursu ile Texas Üniversitesinde Prof. Dr. Caffesse ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütmüştür. Yaptığı akademik çalışmalar ile 6’sı  Uluslararası, 2’si ulusal olmak üzere 8 adet bilim ve onur ödüllerine layık görülmüştür.

70’i aşkın Yurt dışı ve yurt içi yayını bulunmaktadır.

İmplantoloji, yumuşak doku estetiği, perioplastik cerrahi, mikrocerrahi ve Periodontal Rejenerasyon konularında yurtiçi ve yurtdışında 250 den fazla  kurs vermiştir.

Kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 150 den fazla bildiri ve konferansı bulunmaktadır. Bu konferans ve bildirilerin yaklaşık 50 tanesi Amerika, Fransa, italya Mısır, İran, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, Polonya, Almanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, Sırbistan, Bosna Hersek, İsrail, Lübnan, Kosova gibi ülkelerde davetli konuşmacı olarak sunulmuştur.

Prof. Dr. Parlar, European Academy of Periodontology Workshoplarına 1993, 1996, 2002 ve 2008 yıllarında davetli delege olarak katılmış ve Periodontoloji – İmplantoloji çalışma guruplarında delege olarak ülkemizi temsil etmiştir.

2003 ve 2008 yıllarında, ITI Consensus Konferanslarına delege olarak katılan Prof. Dr. Parlar, yine 2008 yılında, Prag ‘ta gerçekleştirilen Avrupa Diş Hekimliği İmplant Eğitimi Workshop ‘ına davetli delege olarak katılarak ülkemizi temsil etmiştir.

TDB Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yüksek Konseyinde Kurucu Üye olarak görev almış ve 9 yıl boyunca da konseyin üyeliğini yapmıştır.

Pror. Dr. Ateş Parlar, 1994 yılında ITI üyesi olmuş, 2001- 2003 yılları arasında Uluslar arası ITI eğitim komisyonu üyeliği yapmış, 2004 yılında ITI Türk Bölümünü kurmuştur. 2004- 2007 yılları arasında ITI Türk Bölümü kurucu başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda Osseointegrasyon Derneği kurucu üyelerindendir.

Görev süresi boyunca, 6 adet doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Ateş Parlar, 2008 yılı Haziran ayı itibariyle, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden kendi isteğiyle emekli olmuştur. Kurmuş olduğu IDEA®™  çatısı altında ve bağımsız olarak  ImplantMasters®™ ve PerioMasters®™ adları altında  “master class” kurslar vermektedir. 2012 yılından beri ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yurtdışında kadavra üzerinde ileri implant cerrahisi kursları vermektedir.  Kurucusu olduğu  PrimaDent®™   Diş Kliniğinde,  Dişhekimi olarak çalışmayı sürdürmektedir.

Yukarı