Prof. Dr.

Prof. Dr.


Prof. Dr. Feza Korkusuz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi-TÜBİTAK Başkan Danışmanı

Ortopedi ve Travmotoloji

Bilim Paradigması

Bilim bilinmeyen ve öngörülemeyene uzun bir yolculuktur. Bilimin değerler dizini nadiren ana ekseninden kayma gösterir ancak asıl olan doğru soruyu doğru zamanda sorarak sorunun çözebilecek yanıtlar oluşturabilmektir. Bilim entellektüel açıdan ele alındığında çevremizdeki büyük evreni inceldiği söylenebilir. Davranışsal olaraksa günlük sorunların çözümü için pratik öneriler geliştirir. Frascati kılavuzunda araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) beş temel ilkeyi kapsar. Bunlar araştırmanın yeni, yaratıcı, bilinmeyen, sistematik ve tekrarlanabilir olmasına vurgu yapar.  Bilim doğruyu arar ve bu arayışı sırasında ön yargıdan uzak dürüst davranır. Yaşamda en zor olan kendini bilmektir. Yaşamını bilime adayanların düş gücü, farklı bakış açısı, okuma tutkusu, sürekli yazma alışkanlığı, merak, sabır, inanç, adanmışlık, takım çalışması ve yetenek özelliklerini göstermesi beklenir. Takım çalışması katkı, iletişim, paylaşma ve iş birliğini gerektirir. Kusursuzluk asla söz konusu değildir. Bilimsel çalışmalarda kanıt değeri ve niteliğinin yüksek olması iyidir.  Bu beraberinde nitelikli çıktı, etki ve yayılımı getirir. Bilimin diğer önemli özelliği de tartışmaya açık olmasıdır. Bilimsel çalışmanın iyi planlanması ve çalışma süresince düzgün kayıt tutulması çok önemlidir.

 

 

 

1986’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Feza Korkusuz 1987-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1989 - 1990 yılları arasında Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedik Cerrahi Bölümünde Omurga ve Spor Cerrahisi konularında klinik ve deneysel araştırma çalışmaları gerçekleştirerek Doktora Diplomasını aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 20 yıl süresince Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Sağlık ve Rehberlik Merkezi sorumlu hekimi olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1994 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör oldu. 1999 yılında ODTÜ Mustafa Nevzat Parlar Vakfı Genç Araştırıcı ve 2000 yılında Sağlık Bilimleri alanında TÜBİTAK Teşvik ödüllerine layık görüldü. 2009 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Prof. Dr. Rıdvan Ege Araştırma ve Yayın Ödülünü aldı. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliğ Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Feza Korkusuz 2013-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Hastanesinin Başhekimliğini yürüttü.

.....1991-2016 yılları arasında Orthopedi Araştırma Derneği (Orthopaedic Research Society) ve 2008 yılından beri de Association of Bone and Joint Surgeons derneği üyesidir. 2006 yılından beri Clinical Orthopaedics and Related Research dergisinin corresponding ve deputy editor’lük görevlerini yürütmektedir. Çok sayıda meslek derneği üyesi olan Prof. Dr. Feza Korkusuz 2017 yılından beri de Türkiye Bilimler Akademisi Asil Üyesidir.

......1997 ve 1998 yıllarında TÜBİTAK ve Association of International Education of Japan (AIEJ) Research Follow-Up Programlarıyla Japonya’da bulunan Prof. Dr. Feza Korkusuz’un üç patente katkısı vardır. Çok iy iderecede İngilizce, Almanca ve Japonca bilen Prof. Dr. Feza Korkusuz ulusal ve uluslararası dergilerde görev yapmaktadır. 2016 yılında Springer yayınevinden yayınlanan Musculoskeletal Research and Bacis Science kitabının editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Feza Korkusuz 2013 ve 2016 yıllarında Temel Bilimler ve Araştırma Kitabının da editörlüğünü yapmıştır. 15 uluslararası ve 15 ulusal kitap bölümü yazan Prof. Dr. Feza Korkusuz’un Şubat 2019 itibariyle Web of Science: Science Citation Index’de taranan 106 eserine 1.998 atıf (Eser başına ortalama atıf sayısı 19,5 ve H indeksi 26) almıştır.  

.....Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Feza Korkusuz Mart-Temmuz 2018 arası TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmüştür. Halen TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı görevini vekaleten sürdürmektedir.  

Yukarı