Prof. Dr.

Prof. Dr.


Prof. Dr. Yahya Tosun
Dr Tosun Dental Clinic Dubai

Orthodonti

Ortodontide Disiplinler Arasi Tedavi Kavrami
 
Dr Edward Angle’in torunlari olarak biz ortodontistler bir yuzyili askin suredir tedavi planlarimizi O’nun koydugu prensiplere uygun olarak yürütmekteyiz. Gerek tanı gerekse tedavi planlaması aşamasında iskelet yapıları, dişlerin eksen eğimlerini, bu yapıların kafa kemikleri ile olan oranlarını ve fonksiyonlarını dikkate almaktayız.
Oysa günümüzde artık sadece güzel diş dizimi yapmak ve mükemmel bir kapanış ilişkisi elde etmek hastalarımızı tatmin etmek için yeterli değil. Bu özellikle erişkin hastalar için daha çok geçerli. “Erişkin ortodontisi” artık günlük muayenehane pratiğimizin bir parçası haline geldi. Erişkinlerin ortodontik tedaviyi istemelerinin en önemli nedeni hiç şüphesiz “estetik”. Bu durum yüzyıllardır alıştığımız kavramları baştan sona değiştirmemize neden olacak kadar ciddi boyutta bir talep oluşturuyor. Bu talep öylesine bir dalga ki bu yeni kavrama uygun davranmayan meslektasları kısa zamanda yutabilir.
Bu konuşma, ortodontistin diğer dişhekimliği branşları ile ne gibi ortak çalışmalar yapabileceği konusuna ışık tutmayı amaçlıyor.

Dr. Tosun, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve Ege Üniversitesi’nden Ortodonti alanında doktora yaptı. Sabit ortodonti konusunda profesör ve klinik danışman olan Dr. Tosun, “Ortodonti'deki Biyomekanik” ve “Genel Uygulamadaki Ortodonti” üzerine üç kitabın yazarı ve ortak yazarıdır. Üstün yetenekli bir ortodontist Dr. Tosun’un misyonu, güzel gülümsemeler yaratmak ve uzman ortodontik tedavilerle hastanın kendine güvenini geliştirmek. Uzmanlık alanları arasında yetişkin ortodonti, görünmez diş telleri (lingual ortodonti) ve 10 yaşın altındaki hastalar için erken ortodontik tedaviler bulunmaktadır. İyi seyahat eden Dr. Tosun, hem Türkiye hem de BAE'de yaşadı ve Amerikan Ortodontistler Birliği, Dünya Ortodonti Federasyonu, Türk Ortodonti Derneği ve Emirates Tabipler Birliği üyesidir.

Yukarı