Prof. Dr.

Prof. Dr.


Prof. Dr. Sevil Gürgan
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

POSTERİOR BÖLGEDE ESTETİK BİYOMİMETİK RESTORASYONLAR

Sürekli değişim gösteren günümüz diş hekimliğinde, son yıllarda adeziv  diş hekimliği çok önem kazanmış ve  modern restoratif diş hekimliği de çürük diş dokusunun minimal uzaklaştırılarak terapatik etki gösterebilecek bir restoratif materyalle  onarılmasına odaklanmıştır. Bu anlamda, son yıllarda sayısı giderek artan birçok restoratif materyal de diş hekimlerinin kullanımına sunulmuştur.

 1970’li yılların başlarında  geliştirilmiş olan cam iyonomer simanlar (CİS), fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi adına yapılan değişikliklerden sonra, günümüzde kullanılan içeriğine kavuşmuş ve restoratif diş hekimliğinde tercih edilen materyaler. arasına girmiştir. Uzun yıllar boyunca   daha çok süt dişlerinin tedavisinde veya daimi dişlerin geçici restorasyonunda kullanılan CİSlar, son yıllarda yapılarındaki   değişiklikler veya gelişmelerle erişkinlerde I., II. ve V. sınıf kavitelerin restorasyonunda rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, günümüzde  çok önem kazanan 'Minimal İnvaziv Diş Hekimliği’ konsepti içinde  yüksek çürük riskli bireylerin  ve insan ömrünün çok uzamış olduğu çağımızda yaşlı bireylerin dişlerinin restorasyonunda  da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sunumda yeni nesil Cam iyonomerlerin posterior restoratif materyal olarak  uzun dönem klinik performansları  ile ilgili bilgiler verilecek, kompozit resinlerle karşılaştırılarak ve tartışılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu ve  aynı fakültenin Tedavi Bölümünde  araştırma görevlisi olarak başladı. 1985 yılında doktora derecesi, 1988 yılında Doçent, 1995 yılında Profesör unvanını aldı. 1995 yılında New York Üniversitesinde, 2005 yılında ise Boston/Tufts Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006-2011 yılları arasında H.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığını, 2008-2012 yılları arasında ise H.Ü Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

  International Association for Dental Research, European Federation of Conservative Dentistry üyesi ve Academy of Operative Dentistry European Section Yönetim Kurulu üyesidir. 2009-2012 yılları arasında  International Association for Dental Research Continental Europe Division Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda çalışmaları ve editörlüğünü yaptığı bir çeviri kitabı vardır. Birçok ulusal ve uluslar arası dergide yayın, danışma kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır.

Yukarı