Prof. Dr.

Prof. Dr.


Prof. Dr. İbrahim Alpdoğan KANTARCI
Forsyth Enstitüsü, Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Periodontal ve Periimplant Hastalıkların Sistemik Hastalıklarla İlişkisi: İltihabın Mekanistik ve Terapotik Rolü

Periodontal ve dental implantların çevresindeki hastalıklar karmaşık bir patogeneze ve hücresel/moleküler mekanizmaya bağlı olarak gelişirler. Genetik ve çevresel faktörlerin bu hastalıklarda rolü düşünülse de patolojik dönüşümlerin mikrobiyal faktörlerin tetiklemesiyle gelişen iltihapsal yanıta bağlı olduğu ve doku yıkımının da yine iltihapsal mekanizmalarla geliştiği düşünülebilir. Ağız boşluğu vücudun en fazla mikroorganizma türünü barındıran ortamdır. Bu nedenle dişlerin ve implantların çevresinde gelişen enfeksiyonların ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iltihabın vücudun diğer organlarıdaki patolojilerle de ilişkisi ortaya konmuştur. Bu konudaki teoriler bakterilerin metastatik yayılımını veya iltihabın farklı organlardaki sistemik etkisini ön görmektedir. Deneysel çalışmaların yanısıra çok sayıdaki insan çalısması ve epidemiyolojik araştırmalar da lokal ve sistemik hastalıklar arasındaki ilişkinin farklı mekanizmalar üzerinden gerçekeleşebileceğini göstermiştir. Bu sunumda enfektif ve iltihapsal mekanizmaların lokal ve sistemik hastalıktaki rolü incelenirken tedavide bu bilginin nasıl fayda sağladığı ve hangi olanakları sunacağı üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Alpdoğan KANTARCI D.D.S. ve doktora derecesi sahibidir. Kurul sertifikalı Periodontology uzmanı (C.A.G.S.) ve Amerikan Periodontoloji Kurulu Diplomattır. ABD, Cambridge’deki Forsyth Enstitüsü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır ve Boston Üniversitesi’nin Henry Goldman Diş Hekimliği Fakültesi ve Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Forsyth Fakülte Associates Dental Clinic'in klinik direktörüdür.

Kariyerine 1991 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra diş hekimi olarak başladı. Klinik ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1999 yılında Boston Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak ABD'ye taşındı. Doktora sonrası çalışmalarını 2002 yılında tamamladıktan sonra, Boston Üniversitesi'nde klinik periodontoloji uzmanlık eğitimine başladı. Mezun olduktan sonra, 2004 yılında Goldman Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında Doçentliğe terfi etti. 2010 yılında Boston Üniversitesi'nde fakülte pozisyonunu koruyarak Forsyth Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'ne katıldı.

Akademik kariyeri boyunca, Dr. Kantarcı aktif olarak eğitim, öğretim ve hasta bakımı ile ilgilenmiştir. 50'den fazla doktora, doktora ve yüksek lisans tezinde danışmanlık yaptı; birkaç yüksek lisans ve lisansüstü klinik ve didaktik dişçilik dersinde ders verdi ve öğretti. Yayın kurulunda ve 30'dan fazla dişhekimliği ve tıp bilimsel dergisinin hakemi olarak görev yapıyor. Araştırma alanları arasında, Periodontitiste Moleküler Mekanizmalar ve Çözünme Yolları, Deneysel Modeller ve Sistemik Hastalıklar ve Cerrahi Yardımlı Diş Hareketinin Biyolojisi sayılabilir. Birkaç patenti var. Hakemli bilimsel dergilerde 140'dan fazla makale yayınladı, kitap bölümleri yazdı ve 100'den fazla davetli konferans ve dişhekimliği ve tıp kongrelerinde 500'den fazla sözlü konuşma ve afiş sundu.

Yukarı